timas@tekfen.com.tr +90 212 357 00 60

  • tr
  • england
  • fr

Kalite Politikamız

ISO 9001 KALİTE POLİTİKASI

Kalite El Kitabı, TEKFEN İMALAT VE MÜHENDİSLİK A.Ş.'nin ürün tasarımı, mühendislik, malzeme ve hizmet temini, imalat ve montaj konularında sahip olduğu Kalite Yönetim Sisteminin esaslarını dokümante etmek, geliştirmek ve şirket faaliyetlerinin en optimum bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla koymuş olduğu hedefleri belirler.

Sektörümüzde kalitede lider olabilmek için fiyat ve rekabet ortamına bağlı olarak müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak kalite seviyesinin ve müşteri tatmininin sağlanması ve ürünlerimizin güvenlik, performans ve güvenirlik ile birlikte tüm ilgili standardlar ve kanuni mevzuatın gereklerini sağlaması, işçi sağlığı ve iş güvenliği şirketimizin ana politikalarındandır.

Modern ve verimli işletmecilik ve organizasyon şirketimizin idealidir.

Şirketimizin genel hedefi, daha fazla güvenilir ürün sağlayan bir kalite sistemi içinde üretim, ekonomi ve verimlilikte önemli birer faktör olan daha az hata, daha az tamir, daha az yeniden işleme, sıfır hurda ürün, daha az müşteri şikayeti ve minimum iş kazasıdır.
Şirketimizin tüm seviyelerinde çalışan personelin bilinçli çabalarının sonucu olan kalite sisteminin kusursuz işlemesi genel kalite anlayışının başarısı olacaktır.
Müşteri isteklerinin tatmini, müşteri memnuniyetinin artırılması ve şirketimizin kalitede önderliği için çaba gösterilecek, kalite sistemi ve etkinliği sürekli iyileştirilecek, ürün güvenirliği sağlanacak, müşteri ihtiyaçları ve şikayetleri analiz edilecek ve değerlendirilecek, satıcılara destek verilecek ve bu çabalara tüm personelin desteği ve katılımı sağlanacaktır.
Şirket Yönetimi, bahsedilen hedeflere ulaşılması için gerekli tüm kaynakların sağlanmasını ve etkinliğinin temin edilmesi için uygulanabilir şartları yerine getirileceğini taahhüt eder.
Tüm çalışanlar, bu sistemin geliştirilmesinde organizasyonu destekleyeceklerdir.

Ben, şirketin Genel Müdürü olarak, şirket kalite politikası ve hedefleri ile kalite sistemi gereklerinin tam olarak yerine getirilmesini ve ISO 9001:2015 standardının şartlarının karşılan-masını şirket yönetimi adına taahhüt ve garanti ederim.

Malik ARUN, Genel Müdür
25.12.2017