timas@tekfen.com.tr +90 212 357 00 60

  • tr
  • england
  • fr

Sosyal Sorumluluk ve Etik Kurallar


Tekfen İmalat ve Mühendislik A.Ş. olarak kendimizi, ürünlerimizin imalatına katkıda bulunan kişiler için adil ve insancıl bir ortam sağlamak amacıyla sosyal yükümlülüklerimizi yerine getirmeye adadık.
Tüm çalışanlar kendilerini, evrensel kabul gören etik ilkeleri ve teamülleri uygulayarak açıklık, güven ve dürüstlüğü temel alan bir itibar inşa etmeye adamıştır.
Bu, insan hakları, çalışma, çevre ve yolsuzlukla mücadele gibi alanlardaki ilkleri içerir ve fakat yalnızca bunlarla sınırlı kalmaz.
Soysal sorumluluklarımızı gerçekleştirmek amacıyla Çocuk İşçiliği, Cebri veya Zorunlu Çalıştırma, Sağlık ve Güvenlik, Örgütlenme Özgürlüğü ve Toplu Pazarlık Hakkı, Ayrımcılık, Mobbing (işyerinde yıldırma) ve Cinsel Taciz, Disiplin Uygulamaları, Çalışma Saatleri, Ücret ve Yönetim Sistemleri konusundaki Ulusal ve Uluslararası Standartların şartlarını karşılamak ve sürekli ilerleme sağlamak için var gücümüzle çalışacağız.
Ulusal kanunlar ile ilgili diğer kanunlara ve firmanın imzaladığı diğer şartlara uyacak ve uluslararası belge ve bunların yorumlarına riayet edeceğiz.
Bu politikanın periyodik biçimde gözden geçirilmesi, müşterilerimiz tarafından belirtilen Etik Kurallarına uygunluk sağlamak suretiyle sosyal hesap verebilirlik yönetimi sistemimizi sürekli olarak geliştireceğiz ve böylece özelde çalışanlarımız genelde ise tüm toplumun hayat standardını geliştireceğiz.
Tüm çalışanlar:
• Her zaman şahsi dürüstlük ve saygı çerçevesinde dürüst ve etik kurallara destek vermek
• Uygulanan kanunlar, kurallar ve yönetmeliklere uygunluğa destek vermek; görevi suiistimale mani olmak
• Toplum ve çevreye pozitif katkı yapacak inisiyatiflere destek vermek
• Şeffaflığa destek vermek ve müşterilerimize karşı açık olmak ve müşterilerimizle açık ve işbirliği yoluyla çalışmak
• Bir yandan kurum için açık bilgi paylaşımı sağlayıp en iyi uygulamaları araştırırken diğer yandan müşteri ve firma bilgilerinin gizlilik ve güvenliğini sağlamak
• Etik ihlallerini ve politikadaki hesap verebilirlik eksikliklerini derhal yönetime bildirmek
• Mobbing (işyerinde yıldırma) ve tacize katılmaktan her zaman uzak durmakla sorumludur.
Kendimizi etki alanımız dahilinde bu ilkeleri geliştirmeye adadık.
Çalışanlarımıza, çıkar çatışması veya potansiyel bir suiistimal konusunu yöneticileri, amirleri veya müdürleri vasıtasıyla gündeme getirmelerini tavsiye ederiz. Tüm hususlar, ciddi, acil ve gizli bir şekilde ele alınacaktır.
Hiçbir zorbalık, mobbing veya taciz biçimine müsamaha gösterilmeyecektir
Bu politika, tüm çalışanlara iletilecek olup firmanın kurum içi ağ sisteminde (intranet) ve firma internet sitesinde mevcuttur.