timas@tekfen.com.tr +90 212 357 00 60

  • tr
  • england
  • fr

Tekfen Holding

Tekfen Şirketler Grubu, inşaat, tarım, endüstri, finans, gayrimenkul, dış ticaret ve tekstil alanlarında faaliyet gösteren bir şirketler topluluğudur. (www.tekfen.com.tr)
1956 yılında Necati Akçağlılar, Feyyaz Berker ve Nihat Gökyiğit tarafından kurulmuştur; adını Teknoloji ve Fen sözcüklerinden almıştır.
Tekfen İnşaat; milyarlarca dolarlık petrokimya tesisi, köprü, otoyol, boru hattı, toplu konut ve bina projesini hayata geçirmiştir. Suudi Arabistan, Rusya, Ukrayna, Kuveyt, Irak, Türki Cumhuriyetler, Gürcistan, Yemen gibi birçok ülkede inşaat ve mühendislik projeleri yapmış ve yapmaktadır. Eski Doğu Almanya'nın inşaat devlerinden HMB (Hallesche Mitteldeutsche Bau A.G.), özelleştirme kapsamında,1993 yılında Tekfen Grubu'na katılmıştır.
1963 yılında kurulan Tekfen Endüstri ve Ticaret A.Ş. ile ülkemizin tek yerli sermayeli aydınlatma kuruluşu olarak ampul üretimine başlamıştır. Tekfen'in diğer tüketim maddelerini pazarlama etkinliğini de,kendi dağıtım ağı aracılığıyla, 1979 yılına kadar yürütmüştür.
Tarımsal alanda, gübre başta olmak üzere, tarla tohumu ile fide üretim ve dağıtımına da yönelmiştir. Gübre üretim tesisleri, kara ve deniz yollarının kesiştiği, tarımsal etkinliklerin yoğun olduğu, İskenderun Körfezi bölgesinde (Ceyhan-Adana'da) kurulmuştur. 1986'da serbest bırakılan gübre pazarlama hizmetine ağırlık vererek sektörün pazar payı en büyük özel kuruluşu olmuştur. Yatırımlarını, Mersin ilindeki Akdeniz Gübre Fabrikası'nın çoğunluk hisselerini 1990'da satın alarak sürdürmüştür. Adana'da bulunan PP (Polipropilen)/PE(Polietilen) Torba Üretim Tesisleri'nin amacı ise gübre ve benzeri maddeler için torba üretmektir.
Grup şirketleri de dahil olmak üzere, müşterilerin artan sigorta gereksinimlerini karşılamak amacıyla 1989 yılında kurulan Tekfen Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. çok sayıda sigorta şirketinin acentalığını yapmaktadır. Kurumsal sigorta taleplerinin yanı sıra bireysel talepleri de yanıtlayabilmek amacıyla, Sağlık Sigortası ve Hayat Sigortası da ürün portföyü içinde yer almaktadır.
Tekfen Grubu, transit ticaret ve terminal hizmetlerini, Toros Terminal Hizmetleri A.Ş.'yi kurarak vermeye başlamıştır; bu amaçla, Ceyhan'da kurulu limanı, açık saha ve kapalı dökme yük depoları, sıvı depolama tank çiftliği olanaklarını kullanmaktadır. Teknik Servis ve Ticaret A.Ş. ile akaryakıt ve madeni yağ ticareti, restaurant, motel ve "café" işletmeciliği alanlarında da etkinlik göstermektedir. 1981'de kurulan Tekfen Dış Ticaret A.Ş. ve ABD'de kurulan Fentex ile ihracat sektörüne giren Tekfen Grubu, bugüne kadar 3.5 milyar dolar civarında bir ihracat gerçekleştirmiştir.
Grup, ayrıca, Antalya Film Stüdyoları ile sinemacılık alanında da hizmet vermektedir.
Serbest Bölgeler konusundaki başarısını, ülkemiz Serbest Bölge girişiminin öncülüğünü yapan Mersin ve Antalya Serbest Bölgelerinde, kurucu ortaklıkları ve yönlendiriciliği ile kanıtlanmış olan TEKFEN Grubu'nun, Adana Yumurtalık'ta kurduğu tüm altyapısı tamamlanmış TAYSEB Serbest Bölgesi, GAP projesinin dünyaya açılan penceresi niteliğindedir.
Tekfen Grubu, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e 220 km mesafedeki "PAPFEN" iplik fabrikasıyla Tekstil sektöründe varlığını da geliştirmektedir.
2000 yılında kurulan Emlak Geliştirme Grubu, Tekfen Holding A.Ş.'nin veya grup şirketlerinin elinde bulunan arazileri değerlendirme, potansiyel emlak projelerini geliştirme ve uygulama çalışmalarını yürütmekte olup 2007 yılında Och-Ziff (OZ) ile ortaklık kurmuştur.
Çok sayıda şirket ve kuruluştan oluşan Tekfen Grubu, ana etkinlik alanları dışında, toplumsal ve kültürel amaçlı katkılarını da sürdürmektedir.

TAAHHÜT GRUBU   TARIMSAL SANAYİ GRUBU   EMLAK GELİŞTİRME GRUBU   DİĞER  
Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş.   Toros Tarım San. ve Tic. A.Ş.   Tekfen Emlak Geliştirme Yatırım ve Tic. A.Ş.   Tekfen Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.  
  Azfen / Ortaklık (Azerbaycan)   Toros Terminal Servisleri ve Denizcilik A.Ş.   Tekfen Turizm ve İşletmecilik A.Ş.   Tekfen Endüstri ve Ticaret A.Ş.  
  Cenup Tikinti Servis ASC / Ortaklık (Azerbaycan)   TAYSEB Toros Adana Yumurtalık Serbest Böl. Kurucu ve İşleticisi A.Ş.           PAPFEN Joint Stock Co. (Özbekistan)  
  GATE   Toros Gemi Acent. San. ve Tic. A.Ş.           Antalya Stüdyoları A.Ş.  
Tekfen Mühendislik A.Ş.   H-T Fidecilik San. ve Tic. A.Ş.           Tekfen Kültür A.Ş.  
Tekfen İmalat ve Mühendislik A.Ş.   Black Sea Gübre Ticaret A.Ş.           Akmerkez Gayrimenkul Yatırım A.Ş.  
HMB (Almanya)   Mersin Serbest Bölge İşleticisi A.Ş.                  
            Antalya Serbest Bölge İşleticisi A.Ş.                  
            Türk Arap Gübre A.Ş.                  
 
Tabloda Tekfen Grup Şirketleri'nin tamamı belirtilmemiştir.